Tilsyn

Lov og tilsyn
Himmelev gl. Præstegård er underlagt gældende lovgivning for plejehjem. Vi lever således op til lovkravene.

Der er dog områder, hvor vi vælger at tolke loven som et minimumskrav, og gør os umage for, at gøre pleje, omsorg og øvrige forhold endnu bedre end vi skal.
Himmelev gl. Præstegård lever op til de krav der er indenfor lovgivning om tilsyn. Det vil sige, at hver kommune, der har borgere boende på Himmelev gl. Præstegård, kan foretage et uanmeldt og et anmeldt tilsyn årligt.

Embedslægen foretager et årligt tilsyn.

Da Himmelev gl. Præstegård ligger i Roskilde kommune, har kommunen derfor tilsynspligten i form af uanmeldt og anmeldt tilsyn.

I kassen til højre kan du finde vores tilsynsrapporter.
Revideret 02. december 2016