Præstegårdens venner

Tilknyttet er også Foreningen Præstegårdens Venner, der blev startet ca. 1980.

Foreningen Præstegårdens Venner arrangerer jævnligt underholdning på plejehjemmet og står for det hele ved disse arrangementer. Yder endvidere foreningen praktisk og iblandt økonomisk bistand ved plejehjemmets store arrangementer.

Foreningen Præstegårdens Venner har en ressourcegruppe, som er en gruppe der kan trækkes på til praktiske opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter og aktiviteter på plejehjemmet.

Foreningen Præstegårdens Venner's medlemskreds består af beboere, pårørende og andre med interesse for foreningen. Aktiviteterne er alene baseret på medlemskontingentet.

Med venlig hilsen,

Foreningen Præstegårdens Venner

 

Revideret 09. maj 2017