Indflytning på hjemmet

Hvordan kommer jeg til at bo på Himmelev gl. Præstegård?
Hjemmet er et friplejehjem og har ikke driftsoverenskomst med Roskilde kommune. Roskilde kommune har ligesom de øvrige kommuner mulighed for at henvise til pladser på hjemmet, hvilket betyder at borgere i hele landet har mulighed for at søge.

For den enkelte borger betyder det, at hvis man ønsker at bo på Himmelev gl. Præstegård, skal man selv anmode sin kommune om at blive visiteret. Du skal derfor kontakte visitationsafdelingen indenfor hjemmeplejen, som vil komme ud og tale med dig om dit ønske om at komme på plejehjem. Ud fra din helhedssituation, vil de vurdere, om du kan visiteres til plejehjem. Pårørende kan også hjælpe dig med at rette henvendelse til visitationsafdelingen.

 

Før indflytning:
Inden da har de pårørende og måske den kommende beboer har været på besøg på Himmelev gl. Præstegård, og har modtaget besøg af en afdelingsleder og kommende kontaktperson i vores kommende beboers hjem.

Ved første besøg gennemgår man vores indflytnings - information og velkomstfolder. Denne er sendt ud i forvejen til de pårørende eller den kommende beboer, så der er tid til at forberede eventuelle spørgsmål. Ligeledes gives der vejledning i, hvad beboeren får brug for af tøj, møbler, mm. Relevante aftaler omkring hjælpemidler indgås. Inspiration/spørgsmål til livshistorien vil også være et stort samtaleemne. Hvornår ønsker man at stå op om morgenen? Hvornår ønsker man at gå i seng? Hvilke yndlingsretter har man, og hvad bryder man sig ikke om? Det er de små daglige detaljer, som er så vigtige at få nedskrevet i pleje-handleplanen, så vi alle lærer vores nye beboer hurtigt at kende. Her bliver de pårørende og beboeren også præsenteret for vores dialog-bog.

Når den kommende beboer står som nr. 1. på ventelisten, modtager man brev derom, hvorefter man kan flytte ind indenfor en 2 ugers periode. Vores erfaring er at det er bedst hvis familie og venner har mulighed for at flytte møbler, nips, tøj, gardiner, osv. på plads inden indflytningen, da det er rarest at flytte ind til et møbleret hus. Hvis en ny beboer ikke har pårørende, der kan hjælpe med det praktiske, giver vi gerne en hånd med.

 

Som måske bekendt er vores plejehjem under ombygning i henhold til Lov om friplejeboliger.
Det betyder, at vi pr. 01. november 2016 har 26 nybyggede boliger, der hører under Lov om friplejeboliger, men fortsat også 14 boliger, der er beliggende i det eksisterende plejehjem, under § 192.

Primo 2017 bliver yderligere 14 nye boliger færdige og i samme tempo nedlægges boliger i det eksisterende plejehjem.

Vi glæder os til sommeren 2017, hvor det nye byggeri vil stå helt færdigt, og omfatte i alt 52 boliger, herunder 2 ægteparboliger, under Lov om friplejeboliger med tilhørende servicearealer/faciliteter for beboerne.

 

Revideret 02. december 2016