Himmelev gl. Præstegård

Livet på Himmelev gl. Præstegård 
Hjemmet er for os lig med at skabe et hjem, hvor der er rart at være, hvor alle føler sig velkomne.

Hverdagen tilpasses efter den enkelte beboer, hvor livshistorien er fundamental, især ved de beboere som er svært demente, hvor hverdagen er særlig forudsigelig.

På hver afdeling er der fælles opholds- arealer, hvor der er mulighed for at få en hyggesnak, læse avis, se TV, høre musik eller besøge frisørsalonen hvor beboerne får ordnet hår.

Der er mulighed for at deltage i hjemmets faste aktiviteter, samt de månedlige aktiviteter som er bestemt af årstiden.

Det kan være udflugter ud i det blå i vores egen bus og bil, med mål for et godt spisested, se på amerikaner biler på havnen, Rotary udflugter som der er mange af, den ugentlige indkøbstur hvor vi tager på torvet. Eller noget helt andet. Beboerne bestemmer og bliver derfor altid taget med på råd.

Det kan være hyggestunder ved petanquebanen, kaffen på terrassen eller synge/ spille/danse-eftermiddage i Oasen.

Beboer-pårørende Rådet er et råd, som er etableret i henhold til Lov
om social service § 112a.

Der afholdes ca 4 møder om året. Inden der skrives dagsorden, sendes besked til alle beboere og pårørende så der er mulighed for at komme med punkter, som der skal tages op på mødet. ca 8 dage før mødet udsendes dagsordenen. Referate udkommer senest 14 dage efter mødet.

Faste deltager på møderne:
Alle beboere og pårørende som har lyst til at deltage
Formanden for Beboer- pårørenderådet: Kirsten Bunch Møller
Plejehjemsleder: Susanne Palmblad
Repræsentant fra Ældrerådet: Anne Marie Kristensen
Afdelingsledere fra stræderne, aktivitet og køkken.

 

Revideret 02. december 2016