Om os

De fleste plejehjem i Danmark er enten kommunale eller selvejende med driftsoverenskomst med en kommune. Herudover findes nogle plejehjem, som hverken er kommunale eller har driftsoverenskomst med en kommune. De kaldes friplejehjem. At være et friplejehjem betyder, at borgere fra hele landet er velkomne til at bo på plejehjemmet. Det betyder også, at hverdagen tilpasses de beboere, som bor på friplejehjemmet samt de borgere, som ønsker at deltage i husets aktiviteter eller blot spise i husets restaurant.

Hvad er et friplejehjem? Hvordan får man en plads på et friplejehjem? Hvad koster det at bo på et friplejehjem? Kan man købe sig til en plads på et friplejehjem? Spørgsmålene er mange, men her er lidt fakta, der gerne skulle svare på det meste:

Til det sidste - er klart NEJ. Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er berettiget til en plejebolig.
Hvis man af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig, kan man frit vælge, om man
vil bo i en kommunal plejebolig eller på et friplejehjem. Vælger man et friplejehjem, kan man indgå en aftale hvor som helst i landet.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for borgeren, om man vælger et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Et friplejehjem ejes og drives ikke af en kommune men typisk af en selvejende institution og med udgangspunkt i holdninger og værdier. En selvejende institution skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer.


Som måske bekendt er vores plejehjem under ombygning i henhold til Lov om friplejeboliger.
Det betyder, at vi pr. 01. november 2016 har 26 nybyggede boliger, der hører under Lov om friplejeboliger, men fortsat også 14 boliger, der er beliggende i det eksisterende plejehjem, under § 192.

Primo 2017 bliver yderligere 14 nye boliger færdige og i samme tempo nedlægges boliger i det eksisterende plejehjem.

For nyopførte friplejeboliger gælder, at der skal indgås en lejekontrakt og der skal betales indskud og husleje - svarende til en bolig opført i henhold til Lov om almene boliger.
Vi kan ikke på forhånd afgøre, om man får tilbudt en plads i det eksisterende plejehjem eller en bolig i den nye afdeling, jf. Lov om friplejeboliger.

Hvis man bliver tilbudt en bolig i den nye afdeling på vort plejehjem, vil vores administrator; OK-Bolig A/S fremsende en lejekontrakt til underskrift og samtidig en opkrævning på husleje og indskud.
Døgntakst fastsættes, jævnfør lov om friplejeboliger.

Såfremt man bliver tilbudt en bolig i det eksisterende plejehjem, bliver der ikke opkrævet indskud. Huslejen her beregnes efter indkomstforhold.
Døgntakst under § 192 er døgntakst fastsat uanset tidsforbrug.

Vi glæder os til sommeren 2017, hvor det nye byggeri vil stå helt færdigt, og omfatte i alt 52 boliger, herunder 2 ægteparboliger, under Lov om friplejeboliger med tilhørende servicearealer/faciliteter for beboerne.

 

Du har altid mulighed for at kontakte os. Se venligst nærmere vedrørende kontaktinformation under Kontakt.

 

Revideret 02. december 2016

- Gæster er altid velkomne til at drikke en kop kaffe i hyggeligt samvær med beboere og medarbejdere.