Medarbejdere

Her på Himmelev gl. Præstegård er medarbejderne guldet. Det er dem, som gør en stor forskel i vores hverdag. En stor del af medarbejderne har været ansat her i mange år. Vi vil kendes på "ånden" den gode stemning, nærvær, rummeligheden, den gode mad, kreativiteten, og den menneskelige forståelse.

Vi holder af - vi holder om - vi holder ud!

Vi lægger derfor vægt på at ansætte de rigtige mennesker i faste stillinger. Samtidig er vi åbne for at modtage engagerede personer i praktik eller arbejdsprøvning.

Som medarbejder skal man være tålmodig, kreativ og have det overskud, der skal til for at rumme mennesker med demens i alle afskygninger.

Man skal være villig til at indgå i et udviklingsforløb - fagligt og personligt - som styrker det gode samarbejde og husets ånd.

Uanset uddannelse eller funktion, er vi alle ansat med samme formål: At beboerne får et behageligt, indholdsrigt, spændende og værdigt liv på Himmelev gl. Præstegård. Et liv hvor livet leves - hele livet!

Alle har derfor et ansvar for at udfylde de opgaver, der hører til deres kompetencer, men skal også kunne indgå i løsningen andre opgaver, der fremkommer, for at hjemmet fungerer optimalt.

Alle medarbejdere har en relevant uddannelse, og vi spænder bredt med hhv social - og sundhedshjælpere, sygehjælpere, social -og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeut, servicemedarbejdere, økonoma, ernæringsassistenter, pedel og en administrativ medarbejder.

Udover de faste medarbejdere har vi et afløserkorps som består af løst tilknyttede medarbejdere, som kan træde til når der er behov for det, f.eks. til afløsning i ferieperioder.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, komme forbi og hilse på eller kontakte Afdelingsledere Karina Holst, Lillian Sørensen eller Plejehjemsleder Susanne Palmblad.

- Her headhunter vi ikke vore medarbejdere; vi hearthunter... (citat af Thyra Frank)