Byggeriet

En landsby i byen

Himmelev Gl. Præstegård, der er en selvejende institution under OK-Fonden skal opføre ialt 78 nye tidsvarende boliger til ældre i Himmelev i den nordlige del af Roskilde.

RUBOW arkitekter A/S har sammen med ingeniørfirmaet Balslev og Opland Landskabsarkitekter tegnet en nytænkende plejeboligbebyggelse, der fra foråret 2014 opføres på grunden, hvor plejehjemmet ligger idag, begyndende med 16 nye seniorboliger til erstatning for den nuværende ældreboligbebyggelse, Præstegårdshaven.

Projektet gennemføres i totalentreprise i samarbejde med entreprenørfirmaet Hald og Halberg A/S med Arkitema og Dominia som henholdsvis arkitekt- og ingeniørrådgivere.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i tanken om landsbysamfundet. Landsbyen har en dynamisk struktur der er karakteriseret ved varierede rumforløb, intime pladser, grønne stræder, visuelle markeringer af de enkelte boliger samt det store samlende torv.

Kompositionen skaber et plejehjem med et humant, åbent udtrykt der med sin arkitektur og udformning understøtter tanken om en værdig alderdom i smukke, gedigne og genkendelige omgivelser samt danner en sammenhængende helhed med højst muligt præg af et samhørighed og identitet.

HGP

Himmelev Gl. Præstegård disponeres i et plan hvilket skaber en høj grad af identitet i en bygningsmæssig skala, der leger med og udforsker begrebet 'hjem'. Bebyggelsen udløber fra det centrale Torv, som er fredet fra kørende trafik. Torvet er områdets udendørs aktivitetsrum og herfra skabes direkte adgang til de 3 forskellige boligtilbud. Som afslutning på Torvet, sammenkittes plejecentres boligstræder af Fælleshuset.

Ældreboligerne placeres mod Herregårdsvej med private haver mod grønningen i vest og fælles adgangsstræde mod øst. Bebyggelsen bugter sig langs skel og skaber fine kig på langs. På tværs etableres 3 store passager, der indrammer de flotte grønne kig og skaber fælles udendørs opholdsrum. Seniorboliger etableres som de finere 'villaer' i landsbyens yderkant mod Himmelev Sognevej.

Plejecentret udføres som 4 knækkede forløb, struktureret som sammenbyggede huse omkring indre grønne stræder. Strukturen giver minder tilbage til landsbyernes bugtede gadeforløb med pittoreske kig gennem de enkelte gaderum, både udefra og indefra. 2 pejsestuer etableres som 'hængsler' mellem stræderne. Herved opdeles de mellemliggende uderum i mindre haver.

Boligerne er udlagt i en komposition af individuelle huse, der er sammenbygget i forløb omkring stræder og haver, der stækker sig fra nord til syd på grunden. Udlægningen sikrer både en høj grad af tilgængelighed, gode afgrænsede haverum, og optimale daglysforhold til den enkelte bolig og tilhørende private terrasse. Der er samtidig lagt vægt på en optimal medarbejderlogistik med korte afstande og stor overskuelighed

Plejeboligens plandisponering er nytænkende. Med en smal husdybde sikres gode daglysforhold. Fremskudte karnapper bidrager til den menneskelige skala og orienterer stuen mod flere verdenshjørner og den enkelte bolig har varierende rumlighed indenfor sine zoner. Temaet om huset og hjemmet har været ledetråden for alle valgte løsninger, både i bebyggelsens ydre og indre, - i form, materiale og indretningsforslag.

Det nye Himmelev Gl. præstegård opføres i etaper mens de eksisterende bygninger er i drift.

 

 

Faktaboks

Boliger:
78 – bestående af
52 plejeboliger og
16 (+10) seniorboliger
År:
2014-2017
Sted:
Himmelev, Roskilde
Omfang:
6.545 m²
Bygherrer:
DSI Himmelev Gl. Præstegård og Fonden Boliger for Livet
Bygherrerådgivere:
RUBOW arkitekter A/S
Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
OPLAND landskabsarkitekter
Forretningsfører:
OK-Bolig A/S
Totalentreprenør:
Hald & Halberg A/S
Rådgivere for totalentreprenøren:
Arkitema Architects
Dominia A/S Rådgivende Ingeniører